Showing 1–12 of 18 results

Những mẫu lịch đẹp năm 2018 , Công ty in lịch .Sản phẩm được gắn thẻ “bìa lịch xuân” Bìa lịch gắn bloc 2018 Giá từ 18.000 – 29.000/bìa: Là loại bìa dày bằng carton, MDF hoặc là bìa lamine bằng gỗ được in hình ảnh, ép kim – ép nhủ trên bìa.